På väg mot ett grönare Burlöv Center | Burlöv Center
Meny

På väg mot ett grönare Burlöv Center

Burlöv Centers miljöstrategi ”På väg mot ett grönare Burlöv Center” består av många olika åtgärder som på var sitt sätt bidrar till ett hållbart samhälle. Varje år arbetar köpcentrumet aktivt för att minska elförbrukningen och att välja grön spårbar el är en självklarhet.

Bilister med elbilar kan nyttja laddningsstationerna på parkeringen för att ladda sina fordon.

Burlöv Center använder ett nytt sophanteringssystem för att förbättra kvaliteten på sopsorteringen.

Fyra bikupor på taket, som bidrar till biologisk mångfald och stimulerar pollinering av växter. Under året har bina producerat cirka 140 kilo närproducerad honung. Burlöv Centers samarbete med ”Pappas bin och honung” har lett till pollineringen av 2,5 miljoner blommor i köpcentrumets direkta närmiljö. Honungen finns till försäljning vid speciella event på Burlöv Center.