Vårt arbete för att minska smittspridning i centrum | Burlöv Center
Meny

Vårt arbete för att minska smittspridning i centrum

Burlöv Center följer Folkhälsomyndighetens (FHM) riktlinjer och arbetar aktivt i samarbete med centrumets hyresgäster för att förhindra trängsel och minimera risken för smittspridning i centrumets lokaler. Tillsammans vidtas nödvändiga åtgärder för att göra centrumet så tryggt, säkert och välkomnande som möjligt.

Centrumledningen på Burlöv Center har sedan inledningen av pandemin en löpande dialog med centrumets hyresgäster med uppmaningen att följa Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer och för att besluta vilka åtgärder som behöver vidtas för att förhindra trängsel och minimera risken för smittspridning i centrumets lokaler.

För att förhindra trängsel hjälper centrumets vakter till vid köbildning och ser till att avstånd hålls och stöttar även hyresgästerna i att säkerställa att inte för många kommer in i butikerna samtidigt och att bord i restaurangerna inte står för tätt. Möten hålls digitalt och medarbetare som känner sig sjuka uppmanas att stanna hemma och om någon blir sjuk på jobbet skickas denne hem. Hyresgästerna uppmanas följa samma rutiner.

Exempel på andra åtgärder som har vidtagits är:

  • Skärpta och utökade städrutiner som bland annat innebär att alla ytor i centrum desinficeras kontinuerligt
  • Information om att hålla avstånd, visa hänsyn och att följa FHMs rekommendationer finns tydligt annonserat på allmänna ytor i centrum, på digitala skärmar i centrum, på sociala medier samt på centrumets hemsida
  • Vi har utrop i vårt högtalarsystem som påminner om Folkhälsomyndighetens råd.
  • Utökat serviceerbjudande vi har utvecklat tjänster i centrat och i olika butiker för ”Enklare shopping i svåra tider”.

Vi vill påminna alla att:

  • Hålla avstånd till andra besökare
  • Tvätta händerna och håll god handhygien
  • Stanna hemma om du känner dig minsta sjuk

 

För att du som kund ska kunna planera ditt besök på bästa sätt, redovisar vi här de tider då det normalt sett är färre respektive flest besökare i centrum under butikernas öppettider.